GSK Sikkerhetskurs offshore for oljearbeidere


GSK Sikkerhetskurs offshore for oljearbeidere

GSK Sikkerhetskurs offshore er et grunnkurs du må ha for å kunne jobbe offshore som oljearbeidere, uavhengig av hvilken stilling du skal ha. RelyOn Nutec er verdens største leverandør av sikkerhetstrening og leverer kurs godkjent av Norsk Olje og Gass, Sjøfartsdirektoratet og alle selskaper på norsk sokkel. Våre kompetente og erfarne instruktører gir deg grundig opplæring i å ivareta din og andres sikkerhet, gjennom undervisning i livreddende førstehjelp, helikopterevakuering, brannvern, sjøredning og HMS – kultur og adferd.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Trondheim
Kr 16 500,-
GSK Sikkerhetskurs offshore for oljearbeidere (OBS1055)

MålgruppeBasiskurs for alt sokkelarbeidende personell på norsk sokkel hvor Petroleumsloven anvendes.

MålsetningÅ gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Kursdeltageren skal motiveres til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, miljø og utstyr.

Ved fullført kurs, skal deltakerne ha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om:

 • HMS kultur og korrekt sikkerhetsadferd.
 • Livreddende førstehjelp.
 • Helikopterevakuering (HUET).

 • Forebygging av arbeidsulykker.
 • Kollektive evakueringsmidler.

 • Bruk av relevante brann-/redningsutstyr.
 • Riktig bruk av redningsdrakt med pustelunge.

Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til begrepet HMS-kultur, samt forståelse for det sosiale- og fysiske arbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid samt fritid.

KursinnholdKurset følger retningslinjene og fagplanene til Norsk Olje og Gass og inneholder:

 • Introduksjon.
 • Kollektiv evakuering.
 • Helikopterevakuering.

 • HMS – kultur og adferd.
 • Brannvern.

 • Livreddende førstehjelp.
 • Sjøredning.

ForkunnskapskravVed påmelding vil deltaker motta en lenke til e-læring. Denne må fullføres før fremmøte på kurset. En teoretisk eksamen basert på denne holdes første dag.

EksamenAvsluttende eksamen. Det kreves deltagelse og gjennomføring i alle teoretiske og praktiske øvelser.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
4 dager
Gyldighet
4 år
Godkjent av
Norsk Olje og Gass