Livbåtfører FF1200 grunnkurs


Livbåtfører FF1200 grunnkurs

Personell som skal kunne utøve livbåtførerfunksjonen på FF1200 og andre livbåter som er bygget i henhold til DNV 406 regelverket.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Bergen
Kr 53 540,-
Desember 2023
Livbåtfører FF1200 grunnkurs (OSE1424)

MålgruppePersonell som skal kunne utøve livbåtførerfunksjonen på FF1200 og andre livbåter som er bygget i henhold til DNV 406 regelverket.

MålsetningEtter endt kurs skal deltakere ha fått kompetanse innen:

 • Beredskapsorganisasjonen, kommandoforhold og krisereaksjoner
 • Mønstring, klargjøring og evakuering

 • Grunnleggende innføring livbåt
 • Alternative evakueringsmidler.

KursinnholdDeltaker skal etter endt kurs kunne:

 • Beskrive organisering av beredskap på innretning offshore, samt hensikten med en slik organisering
 • Organisere og lede mønstring og ombordstigning
 • Sjøsette livbåt fra innretning og føre livbåt i sikker sone
 • Håndtere nødsystemer og nødutstyr tilpasset ulike forhold ombord i livbåt
 • Heise livbåt, slepe og snu flåte (STCW).

 • Klargjøre livbåt for evakuering
 • Kommunisere via radio, internt i livbåt og med beredskapsledelsen
 • Manøvrere/ føre livbåt og tilrettelegge for opphold ombord på sjøen
 • Beskrive utsetning og trygg evakuering ved bruk av alternative evakueringsmidler; flåte og redningsstrømpe

ForkunnskapskravGyldig grunnleggende sikkerhetsopplæring.

EksamenSkriftlig og praktisk eksamen i henhold til retningslinjer fra Norsk Olje og Gass. Sertifikat utstedes ved bestått eksamen.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
4 dager
Gyldighet
2 år
Godkjent av
Norsk Olje og Gass