Medisinsk førstehjelp – 24 t


Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Bergen
Kr 11 619,-
Medisinsk førstehjelp - 24 t (MFA1081)

MålgruppeMedisinsk Førstehjelp for offiserer, samt for førstehjelp beredskapspersonell ombord.

MålsetningGi kunnskaper og ferdigheter som kreves for å yte optimalt ved ulykker ombord. Kurset er oppbygd etter tabell A-VI/4-1 Medisinsk Førstehjelp. Godkjenning STCW-78 med tillegg Manila 2010.

KursinnholdKursinnholdet inkluderer:

 • Praktiske førstehjelpsøvelser med markører.
 • HLR.
 • Brannskader.
 • Psykologiske/psykiatriske utfordringer ombord.
 • Toksikologiske farer ombord.

 • Livreddende førstehjelp.
 • Sykepleie.
 • Bruddskader.
 • Radio Medico.

 • Skadebehandling.
 • Akutte sykdommer.
 • Hode, nakke og ryggskader.
 • Medisinkiste.

ForkunnskapskravKursdeltaker skal ha gjennomført grunnleggende sikkerhetskurs før deltakelse på kurset.

Eksamen

 • Skriftlig test med alternative svarvalg.

 • Vurdering på praktisk individuelle ferdigheter ihht STCW sine kompetansekrav.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
3 dager
Gyldighet
Godkjent av
Sjøfartsdirektorat