STCW Oppdatering medisinsk førstehjelp 8 t med E-læring


Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Trondheim
Kr 4 368,-
STCW Oppdatering medisinsk førstehjelp 8 t med E-læring (MBSBLE009)

MålgruppeKrav til sjøfolk som skal gi medisinsk førstehjelp om bord.

MålsetningEtter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabell A-VI/4-1. Deltakerne skal kunne gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord.

Kursinnhold

  • Sideleie
  • Brannskader
  • Bruk av innholdet i medisinkisten.
  • Gjenkjenne symptomer og kliniske virkninger.
  • Ryggskader
  • Behandling av brannskader, skåldeskader, virkninger av varme og kulde, og strømskader.
  • Medisinsk rådgivning over radio.

  • HLR
  • Transport/leiring
  • Transport av farlig gods.
  • Resuscitator
  • Symptomer, behandling.
  • Lukkede brudd, forvridninger og muskelskader.
  • Farmakologi

  • Sirkulasjonsskader
  • Bandasjering
  • Forgiftninger
  • Gjøre detaljerte observasjoner av pasienten.
  • Brannsår, skåldsår, virkninger av varme og kulde, og strømskader.
  • Behandling av brudd, forvridninger og muskelskader.
  • Hjertestans, drukning og kvelning.

ForkunnskapskravKursdeltaker skal ha gjennomført grunnkurs i medisinsk førstehjelp iht. tabell AVI/4-1 før deltakelse på dette kurset.

EksamenSkriftlig eksamen.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
E-læring og 1/2 dag på senter
Gyldighet
Godkjent av
Sjøfartsdirektorat