Grunnleggende sikkerhetskurs (Norsk) med E-læring


Grunnleggende sikkerhetskurs (Norsk) med E-læring

GSK Sikkerhetskurs offshore (E-læring og 3 dager på senter) er et grunnkurs du må ha for å kunne jobbe offshore som oljearbeidere, uavhengig av hvilken stilling du skal ha. RelyOn Nutec er verdens største leverandør av sikkerhetstrening og leverer kurs godkjent av Norsk Olje og Gass, Sjøfartsdirektoratet og alle selskaper på norsk sokkel. Våre kompetente og erfarne instruktører gir deg grundig opplæring i å ivareta din og andres sikkerhet, gjennom undervisning i livreddende førstehjelp, helikopterevakuering, brannvern, sjøredning og HMS – kultur og adferd.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Bergen
Kr 11 300,-
Kampanjepris
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Stavanger
Kr 11 300,-
Kampanjepris
Juli 2024
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Januar 2025
Februar 2025
Mars 2025
Kristiansand
Kr 14 705,-
Kampanjepris
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Oslo
Kr 17 918,-
Kampanjepris
Juli 2024
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Trondheim
Kr 18 722,-
Kampanjepris
Juli 2024
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Grunnleggende sikkerhetskurs (Norsk) med E-læring (OBSBLE040)

MålgruppeKurset for deg som skal jobb offshore. Basiskurs for alt sokkelarbeidende personell på norsk sokkel hvor Petroleumsloven anvendes.

MålsetningÅ gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Kursdeltageren skal motiveres til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, miljø og utstyr.

Ved fullført kurs, skal deltakerne ha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om:

 • HMS kultur og korrekt sikkerhetsadferd.
 • Bruk av relevante brann-/redningsutstyr.
 • Kollektive evakueringsmidler.
 • Helikopterevakuering (HUET).

 • Forebygging av arbeidsulykker.
 • Livreddende førstehjelp.
 • Riktig bruk av redningsdrakt med pustelunge.

Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til begrepet HMS-kultur, samt forståelse for det sosiale- og fysiske arbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid samt fritid

KursinnholdKurset følger retningslinjene og fagplanene til Norsk Olje og Gass og inneholder:

 • Introduksjon
 • Brannvern

 • HMS – kultur og adferd.
 • Sjøredning

 • Livreddende førstehjelp.
 • Helikopterevakuering

 • Kollektiv evakuering.

ForkunnskapskravVed påmelding vil deltaker motta en lenke til e-læring. Denne må fullføres før fremmøte på kurset. En teoretisk eksamen basert på denne holdes første dag.

EksamenAvsluttende eksamen. Det kreves deltagelse og gjennomføring i alle teoretiske og praktiske øvelser.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
5 timer E-læring og 3 dager på senter
Gyldighet
4 år
Godkjent av
Norsk Olje og Gass