Passasjer- og Krisehåndtering


Passasjer- og Krisehåndtering

Kurset for deg som skal jobbe på en passasjerbåt og har ansvar for sikkerhet. Kurset inneholder foredrag, gruppearbeid, praktiske øvelser/mønstring. Etter endt undervisning avholdes sertifikatgivende eksamen i henhold til STCW A-V/2.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Bergen
Kr 4 700,-
Kampanjepris
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Kristiansand
Kr 5 764,-
Kampanjepris
September 2024
Oktober 2024
Oslo
Kr 6 454,-
Kampanjepris
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Trondheim
Kr 5 939,-
Kampanjepris
August 2024
September 2024
Oktober 2024
Desember 2024
Passasjer- og Krisehåndtering (MBSBLE020)

MålgruppeKurset for deg som skal jobbe på passasjerbåt og skal ha ansvar for sikkerhet. Maritim Industri / Bransje

MålsetningGi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon. Temaene som dekkes av kurset inkluderer:

  • Ulykkespotensiale
  • Aspekter ved ledelse av folkemengder.
  • Effektiv kommunikasjon og krisekommunikasjon.
  • Faktorer som påvirker menneskelig atferd.
  • Effektiv ledelse i nødssituasjoner – 8 praktiske øvelser.

  • Alarminstruks og sikkerhetsplan.
  • Håndtering av personer som trenger spesiell assistanse.
  • Stress og stressmestring.
  • Bruk av interne- og eksterne ressurser.

KursinnholdKurset inneholder foredrag, gruppearbeid, praktiske øvelser/mønstring. Etter endt undervisning avholdes sertifikatgivende eksamen i henhold til STCW A-V/2.

ForkunnskapskravVed påmelding vil deltaker motta en lenke til e-læring. Denne må fullføres før fremmøte på kurset.

EksamenSkriftlig test med gitte svaralternativ.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
E-læring og 1 dag på senter
Gyldighet
5 år
Godkjent av
Sjøfartsdirektorat