Søk og redningslag grunnkurs


Søk og redningslag grunnkurs

Innsatspersonell på faste og flyttbare innretninger på norsk sokkel.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Bergen
Kr 21 816,-
Juni 2024
Juli 2024
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Stavanger
Kr 21 816,-
Juni 2024
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Kristiansand
Kr 21 816,-
Juni 2024
Oktober 2024
Trondheim
Kr 22 908,-
Juni 2024
September 2024
Oktober 2024
Søk og redningslag grunnkurs (OFIBLE103)

MålgruppeInnsatspersonell på faste og flyttbare innretninger på norsk sokkel.

MålsetningEtter endt kurs skal deltagerne kunne:

 • Utføre søk- og redningsoperasjoner.
 • Vurdere risikoen i en oppstått nødsituasjon.

 • Planlegge og iverksette brannbekjempelsestiltak.
 • Inneha en forståelse for utstyr og egne begrensninger.

 • Iverksette tiltak for å begrense spredning av brann.

KursinnholdI løpet av kurset dekkes følgende emner:

 • Beredskap/organisering.
 • Brannteori.
 • Brannslukking og begrensning.
 • Søk og redning inkl.røykdykking.
 • Redningsarbeid på skadested.

 • Livreddende førstehjelp.
 • Slukningsmidler.
 • Fysiologi.
 • Gass og væsker under trykk (deluge ved gassutslipp).

 • Pasientundersøkelse / skadeprioritering.
 • Slukningsutstyr.
 • Pressluft- og annet røykdykkerutstyr.
 • Mentale reaksjoner og stressmestring (ved ulykker og katastrofer).

Forkunnskapskrav

 • Gyldig Norsk olje og gass Grunnleggende sikkerhetskurs.

 • Alle deltakere på søk- og redningslag skal framlegge gyldig dokumentasjon på at helseundersøkelse og fysiske tester (kondisjonstest og styrkekrav). Ref. Norsk Olje og Gass veiledning.

EksamenSkriftlig eksamen med gitte svaralternativ.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
40 timer
Gyldighet
2 år
Godkjent av
Norsk Olje og Gass