Livbåtfører FF1200 repetisjon simulator


Livbåtfører FF1200 repetisjon simulator

Repetisjon for personell som utøver livbåtførerfunksjonen på FF1200 livbåter og andre livbåter som er bygget i henhold til DNV 406 regelverket.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Stavanger
Kr 11 094,-
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Livbåtfører FF1200 repetisjon simulator (OSE161)

MålgruppeRepetisjon for personell som utøver livbåtførerfunksjonen på FF1200 livbåter,og andre livbåter
som er bygget i henhold til DNV 406 regelverket.
Kurset dekker Norsk olje og gass sine retningslinjer for repetisjon livbåtfører.

MålsetningEtter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og
holdninger innen:

 • Mønstring.

 • Klargjøring.

 • Evakuering.

Kursinnhold

 • Klargjøre livbåt for evakuering.
 • Kommunisere via radio, internt i livbåt og med beredskapsledelsen.
 • Manøvrere/ føre livbåt og tilrettelegge for opphold om bord.
 • Alle øvelser gjennomføres ved hjelp av simulator.

 • Organisere og lede mønstring og ombordstigning.
 • Sjøsette livbåt fra innretningen og føre livbåt i sikker sone.
 • Håndtere nød- systemer og utstyr tilpasset ulike forhold ombord i livbåt.

Forkunnskapskrav

 • Grunnleggende sikkerhetsopplæring

 • Livbåtfører grunnkurs

EksamenIngen

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
1 dag
Gyldighet
2 år
Godkjent av
Norsk Olje og Gass