HLO Grunnkurs


HLO Grunnkurs

Kurset for helidekkmannskap.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Bergen
Kr 25 620,-
HLO Grunnkurs (OSC1141)

MålgruppeHelidekkmannskap. Kurset gir grunnlag for kvalifisering til følgende stillinger:

 • Helivakt.
 • HLO (Ref Norsk Olje og Gass retningslinje # 074, pkt 9).

 • Brannvakt på helikopterdekk.

 • HLO (Etter 1 år som helivakt/brannvakt ref Norsk Olje og Gass Helidekk Manual).

Kurset er ihht. Norsk Olje og Gass plan for opplæring.

MålsetningDeltageren skal etter endt opplæring kunne:

 • Beskrive organiseringen av og hensikten med beredskapen på innretninger offshore.
 • Gjengi helidekk bestemmelser og retningslinjer.
 • Utføre HLO sine oppgaver på helidekk ved beredskapssituasjoner og normale operasjoner.
 • Bruke riktig slukkemiddel til å slukke en brann.

 • Bruke helidekkmanualen.
 • Behandle farlig gods.
 • Gjøre rede for helikoptertyper.
 • Bruke verne-og pusteluftutstyr.

 • Gjennomføre kommunikasjon og værrapportering med helikopter.
 • Beskrive og utføre tilsyn med drivstoffanlegget.
 • Bruke sin kunnskap om brann- og slukkemidler til å slukke en brann.

Kursinnhold

 • Organisering av beredskap.
 • Helidekk bestemmelser og retningslinjer.
 • Beredskapssituasjoner og normale operasjoner på helikopterdekk.
 • Slukkemiddelteori.

 • Lover og betsemmelser.
 • Farlig gods.
 • Helikoptertyper.
 • Brannpraksis.

 • Værrapportering, kommunikajson og rutiner.
 • Flydrivstoff.
 • Brannteori.
 • Verneutstyr.

Deler av kurset kan bli gjennomført på engelsk.

ForkunnskapskravNorsk Olje og Gass godkjent Grunnleggende sikkerhetskurs.

Eksamen

 • Avsluttende teoretisk test.

 • Skriftlig eksamen på Awareness Training, Farlig Last. Bestått eksamen gir en gyldighet på 24 mnd.

Deltageren blir vurdert under praktisk opplæring. Dersom deltageren ikke består den praktiske opplæringen, vil vedkommende få en skrftlig begrunnelse.
Dersom deltager vurderes å ikke innfri kompetansemålene, vil vedkommende underkjennes.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
4 dager
Gyldighet
2 år
Godkjent av
Norsk Olje og Gass