HLO Repetisjonskurs – Webinar


HLO Repetisjonskurs - Webinar

Kurset for helidekkmannskap.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Trondheim
Kr 13 000,-
HLO Repetisjonskurs - Webinar (OSC1152)

Målgruppe

 • Helidekkmannskap.

 • Kurset er ihht. Norsk Olje og Gass plan for opplæring.

MålsetningDeltageren skal etter endt opplæring kunne:

 • Bruke helidekkmanualen.
 • Beskrive og utføre tilsyn med drivstoffanlegget.
 • Bruke verne- og pusteluftutstyr.

 • Gjennomføre kommunikasjon og værrapportering med helikopter.
 • Utføre HLO sine oppgaver ved beredskapssituasjoner og normale operasjoner på helidekk.

 • Behandle farlig gods.
 • Bruke riktig slukkemiddel til å slukke en brann.

KursinnholdDag 1 er via Webinar, dag 2 på kurssenteret.

 • Værrapportering, kommunikajson og rutiner.
 • Beredskapssituasjoner og normale operasjoner på helikopterdekk.

 • Farlig gods.
 • Brannpraksis

 • Flydrivstoff
 • Verneutstyr

Deler av kurset kan bli gjennomført på engelsk.

ForkunnskapskravHLO grunnkurs.

Personell som ikke har fungert i stilling på helidekk i løpet av de siste 4 år skal gjennomføre HLO grunnkurs på nytt. (Ref. Norsk Olje og Gass Helidekk Manual punkt 2.8)

Repetisjonsfrekvens hvert 2. år.

EksamenSkriftlig eksamen på Awareness Training, Farlig Last. Bestått eksamen gir en gyldighet på 24 mnd.

Deltageren blir vurdert under praktisk opplæring. Dersom deltageren ikke består den praktiske opplæringen, vil vedkommende få en skrftlig begrunnelse.
Dersom deltager vurderes å ikke innfri kompetansemålene, vil vedkommende underkjennes.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
2 dager
Gyldighet
2 år
Godkjent av
Norsk Olje og Gass