Kombi Søk og Redningslag og HLO repetisjonskurs med e-læring


Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Stavanger
Kr 21 816,-
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Kristiansand
Kr 21 816,-
August 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Trondheim
Kr 22 908,-
August 2024
September 2024
Kombi Søk og Redningslag og HLO repetisjonskurs med e-læring (ABSBLE010)

MålgruppePersoner har oppgaver i, eller relatert til søk og redningslag og HLO. Kurset tilfredsstiller de krav som er satt av Offshore Norge for repetisjon og vedlikehold av grunnleggende kunnskaper.

MålsetningOppdatere og vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen deltakers beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag og HLO. Erfaringsoverføring helivakt og HLO.

Kursinnhold1 dag vil bli gjennomført via e-learning, de to andre dagene gjennomføres på senteret du er påmeldt. Utover det er kurset i hovedsak tillagt praktiske øvelser hvor brief og debrief er tillagt stor vekt. I løpet av kurset dekkes følgende emner:

  • Taktisk lagarbeid.
  • Slokketeknikker.
  • Farlig gods.
  • Beredskapssituasjoner og normale operasjoner på helikopterdekk.

  • Røykdykking.
  • Værrapportering, kommunikajson og rutiner.
  • Flydrivstoff.
  • Verneutstyr.

Deler av kurset kan bli gjennomført på engelsk.

ForkunnskapskravSøk og redningslag grunnkurs og HLO grunnkurs. Personell som har røykdykkerfunksjon i søk og redningslag skal framlegge gyldig dokumentasjon på at helseundersøkelse og fysiske tester (kondisjonstest og styrkekrav). Ref. Offshore Norge veiledning.

EksamenSkriftlig eksamen på Awareness Training, Farlig Last. Ved kursslutt får deltakerne et kursbevis for hvert kurs.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
2 dager + 4,5 timer e-læring
Gyldighet
24 måneder
Godkjent av
Norsk Olje og Gass