Passasjer- og krisehåndtering


Passasjer- og krisehåndtering

Personell på mønstringslister som er ansvarlig for passasjerenes sikkerhet i nødsituasjoner. Godkjenning STCW-78 med tillegg Manila 2010.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Kristiansand
Kr 5 460,-
Passasjer- og krisehåndtering (MBS116)

Målgruppe

  • Personell på mønstringslister som er ansvarlig for passasjerenes sikkerhet i nødsituasjoner.

  • Godkjenning STCW-78 med tillegg Manila 2010.

MålsetningGi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon.

Temaene som dekkes av kurset inkluderer:

  • Ulykkespotensiale.
  • Håndtering av personer som trenger spesiell assistanse.
  • Faktorer som påvirker menneskelig atferd.

  • Alarminstruks og sikkerhetsplan.
  • Effektiv kommunikasjon og krisekommunikasjon.
  • Bruk av interne- og eksterne ressurser.

  • Aspekter ved ledelse av folkemengder.
  • Stress og stressmestring.
  • Effektiv ledelse i nødssituasjoner.

Kursinnhold

  • Kurset inneholder foredrag, gruppearbeid, praktiske øvelser/mønstring.

  • Etter endt undervisning avholdes sertifikatgivende eksamen i henhold til STCW A-V/2.

ForkunnskapskravKurset holdes kun på norsk.

EksamenSkriftlig test med gitte svaralternativ.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
2 dager
Gyldighet
5 år
Godkjent av
Sjøfartsdirektorat