STCW Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk 50 t med Webinar


STCW Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk 50 t med Webinar

Obligatorisk kurs for sjøfolk som skal tjenestegjøre med plikter i en beredskaps- eller sikkerhetsfunksjon om bord.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Kristiansand
Kr 18 240,-
STCW Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk 50 t med Webinar (MBS1072)

MålgruppeSjøfolk som skal jobbe ombord på lasteskip med lengde under 24 meter, under 500 bruttotonnasje i fartsområde liten kystfart eller mindre. Emneplan tar utgangspunkt i:

 • STCW-konvensjonens regel VI.
 • Tabell A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslukking.
 • Tabell A-VI/1-4 Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø.

 • Tabell A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker.
 • Tabell A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp.

Men innholdet er tilpasset mindre lasteskip, feks havbruksnæringen. Kurset gir ikke samme kompetanse som Grunnleggende Sikkerhetsopplæring 50 timer.
NB! Kurset gir ikke godkjenning til å mønstre på større konvensjonsskip.

MålsetningHovedmålet med kurset er å tilegne deltakerne kunnskap om ulike nødsituasjoner som kan oppstå på skip, og gjøre dem i stand til å ivareta sin egen og sine kollegers sikkerhet.
Det legges stor vekt på det forebyggende arbeidet gjennom fokus på gode arbeidsrutiner og holdninger i forhold til de regler og prosedyrer som gjelder, slik at riktige tiltak kan iverksettes for å unngå skader på mennesker, materiell og miljø.
Det er videre en viktig målsetning å tilegne deltageren praktiske kunnskaper innen;

 • Brann og brannbekjempelse.

 • Førstehjelp

 • Bruk av rednings- og evakueringsmidler.


Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til sikkerhetsarbeid, samt forståelse for det sosiale og fysiske arbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid og fritid.

KursinnholdKursdag 1 og 2 gjennomføres som webinar – kursdeltager arbeider fra eget kontor/hjem. Kursdag 3-5 er gjennomføres på treningssenteret. Deltager må oppgi den epost-adressen vedkommende ønsker å benytte til webinar-dagene
Kursinnhold:

 • Personlig sikkerhet.
 • Livreddende førstehjelp.

 • Sjøredning
 • Evakuering, kommunikasjon.

 • Forebyggende brannvern og brannslokking.

ForkunnskapskravIngen spesielle krav.

EksamenSkriftlig test med gitte svaralternativ. Praktiske øvelser etter innførte ferdighetskrav.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
5 dager, 2 d web + 3 d senter
Gyldighet
5 år
Godkjent av
Sjøfartsdirektorat