STCW Kombi Oppdatering Offiserer og Medisinsk Behandling med Webinar


STCW Kombi Oppdatering Offiserer og Medisinsk Behandling med Webinar

Dekksoffiserer som skal ha nytt kompetansesertifikat og skal vedlikeholde STCW videregående sikkerhetsopplæring hvert 5. år.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Bergen
Kr 17 050,-
Kristiansand
Kr 17 050,-
STCW Kombi Oppdatering Offiserer og Medisinsk Behandling med Webinar (MBS1341)

MålgruppeDekksoffiserer som skal ha nytt kompetansesertifikat og skal vedlikeholde STCW videregående sikkerhetsopplæring hvert 5. år.

MålsetningOppdatere forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd. Ved fullført, kurs skal deltakerne ha vedlikeholdt og oppdatert kunnskaper og ferdigheter innen:

  • Brannledelse
  • Sjøredning

  • Medisinsk førstehjelp.
  • Medisinsk behandling.

KursinnholdKursets innhold er i henhold til STCW -kodens tabeller:

  • A- VI/2-1.

  • A-VI/3

  • A-VI/4-1

  • A-VI/4-2

Godkjenning STCW-78 med tillegg Manila 2010.

ForkunnskapskravVideregående sikkerhetskurs for sjøfolk og 40 t medisinsk behandling. Dekksoffisersertifikat: 12 mnd effektiv fartstid siste 5 år.

EksamenKrav til praktisk gjennomføring av alle øvelser i henhold til mål. Avsluttende skriftlig test for hvert emne.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
5 dager
Gyldighet
5 år
Godkjent av
Sjøfartsdirektorat