STCW Oppdatering for Offiserer 24 t – Webinar


STCW Oppdatering for Offiserer 24 t - Webinar

Offiserer som skal vedlikeholde STCW videregående sikkerhetsopplæring hvert femte år.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Bergen
Kr 10 450,-
Kristiansand
Kr 10 450,-
STCW Oppdatering for Offiserer 24 t - Webinar (MBS1141)

MålgruppeOffiserer som skal vedlikeholde STCW videregående sikkerhetsopplæring hvert femte år.

MålsetningOppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.
Ved fullført kurs, skal deltakerne ha vedlikeholdt og oppdatert kunnskaper og ferdigheter innen:

  • Brann

  • Medisinsk førstehjelp.

  • Sjøredning

KursinnholdEn dag vil bli gjennomført via Webinar, og de to andre på kurssenteret du er påmeldt.

Innhold i henhold til STCW-kodens tabeller:
Praktisk del av:

  • A-VI/2-1

  • A-VI/3

  • A-VI/4-1

Godkjenning STCW-78 med tillegg Manila 2010.

ForkunnskapskravGjennomført og bestått opplæring i henhold til videregående sikkerhetsopplæring regel VI/2 nr. 1, VI/3 og VI/4 nr. 1.
Dette skal dokumenteres ved gyldig kompetansesertifikat for offiserer (dekk-, maskin- eller skipselektriker) eller gyldig kursbevis på videregående sikkerhetskurs. Hvis kompetansen er utgått må det dokumenteres 12 måneders fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for offiserer.
Dette beregnes 5 år tilbake fra kursets oppstartdato.
Teoretisk del er gjennomført ved hjelp av e-læring.

EksamenSkriftlig test hvor det er krav til at 75 % av svarene skal være riktig.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
3 dager
Gyldighet
5 år
Godkjent av
Norsk Olje og Gass