STCW Sikkerhetsopplæring for mindre skip oppdatering


Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Kristiansand
Kr 5 964,-
August 2024
Oslo
Kr 5 964,-
September 2024
Oktober 2024
Trondheim
Kr 5 964,-
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
STCW Sikkerhetsopplæring for mindre skip oppdatering (MBSBLE029)

MålgruppeSjøfolk som skal jobbe ombord på lasteskip med lengde under 24 meter, under 500 bruttotonnasje i fartsområde liten kystfart eller mindre. Emneplan tar utgangspunkt i STCW-konvensjonens regel VI, avsnitt A.

NB! Kurset gir ikke godkjenning til å mønstre på større konvensjonsskip.

MålsetningDeltakere skal få opplæring i forebyggende sikkerhet, teoretisk og praktisk sjøredning, førstehjelp, brannteori og brannslokking.

Kursinnhold

  • Sjøredning.

  • Forebyggende brannvern og brannslokking.

  • Livreddende førstehjelp.

  • Evakuering, kommunikasjon.

ForkunnskapskravSikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre lasteskip, eventuelt Grunnleggende Sikkerhetsopplæring for sjøfolk, IMO50. 12 måneders fartstid i løpet av de siste 5 år.

EksamenSkriftlig test som krever at 75 % av svarene er riktig.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
6 timer E-læring og 1 dag på senter
Gyldighet
60 måneder
Godkjent av
Sjøfartsdirektorat