Livbåtfører fritt fall FF48 og FF1000D grunnkurs


Livbåtfører fritt fall FF48 og FF1000D grunnkurs

Personell som skal kunne utøve livbåtførerfunksjonen på FF48.1, FF48.2, FF48.3, og FF1000.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Bergen
Kr 38 924,-
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Livbåtfører fritt fall FF48 og FF1000D grunnkurs (OSE1164)

MålgruppePersonell som skal kunne utøve livbåtførerfunksjonen på FF-48.1, FF-48.2, FF-48.3, og FF-1000.

MålsetningKurset har som mål å bygge kunnskap og kompetanse innen:

 • Beredskapsorganisasjonen, kommandoforhold og krisereaksjoner.
 • Mønstring, klargjøring og evakuering.

 • Grunnleggende innføring livbåt.
 • Alternative evakueringsmidler.

KursinnholdI løpet av kurset vil følgende emner gjennomgås:

 • Beskrive organisering av beredskap på innretning offshore, samt hensikten med en slik organisering.
 • Organisere og lede mønstring og ombordstigning.
 • Sjøsette livbåt fra innretning og føre livbåt i sikker sone.
 • Håndtere nød- systemer og utstyr tilpasset ulike forhold ombord i livbåt.
 • Stup med propell og gir innkoblet (DPG).

 • Klargjøre livbåt for evakuering.
 • Kommunisere via radio, internt i livbåt og med beredskapsledelsen.
 • Manøvrere/ føre livbåt og tilrettelegge for opphold ombord på sjøen.
 • Beskrive utsetning og trygg evakuering ved bruk av alternative evakueringsmidler; flåte og redningsstrømpe.

ForkunnskapskravGrunnleggende sikkerhetskurs

EksamenSkriftlig og praktisk eksamen i h.t. retningslinjer fra Norsk Olje og Gass. Kursbevis utstedes ved bestått eksamen.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
4 dager
Gyldighet
Godkjent av
Norsk Olje og Gass