Mann-Over-Bord (hurtiggående) liten båt u/mørkekjøring – grunnleggende


Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Bergen
Kr 16 563,-
September 2024
Oktober 2024
Stavanger
Kr 16 563,-
August 2024
Kristiansand
Kr 16 563,-
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Trondheim
Kr 17 397,-
August 2024
Oktober 2024
Mann-Over-Bord (hurtiggående) liten båt u/mørkekjøring - grunnleggende (OSE1142)

MålgruppeMannskap på faste/flytende innretninger som skal bemanne MOB-båt i henhold til NOROGs retningslinjer.

MålsetningEtter fullført kurs skal deltakerne kunne:

 • Bemanne, sjøsette og operere MOB-båten på en sikker måte.

 • Bruke relevant utstyr.

 • Utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

KursinnholdKurset tar for seg følgende tema:

 • Båtens anvendelsesområder
 • Sjekk av båt og utstyr
 • Prosedyrer for utsetting og oppheis av båt.
 • Samarbeid og kommunikasjon.
 • Bruk av kompass og beregne utseilt distanse.
 • Kommunikasjonstrening (VHF/UHF) med integrerte enheter.
 • Praktisk og teoretisk førstehjelp.
 • Overføringsteknikker til fartøyer og faste/flytende installasjoner.

 • Regelverk / forskrifter / ansvarsforhold
 • Mannskapet plikter og gjøremål, før, under og etter MOB aksjon
 • Sjekk av båt og utstyr.
 • Manøvrering.
 • Trening i Søk og søksmønster i daglys (ikke mørke).
 • Opphenting av personell i sjøen.
 • Bruk av tilgjengelig førstehjelpsutstyr.

ForkunnskapskravGrunnleggende sikkerhetskurs.
Dersom det skal utstedes STCW kursbevis er det et krav at kandidaten har forkunnskap Livbåtfører/Redningsfarkost.

EksamenTeoretisk test og praktiske tester.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
4 dager
Gyldighet
2 år
Godkjent av
Norsk Olje og Gass