Oppdatering Passasjer- og krisehåndtering med Webinar


Oppdatering Passasjer- og krisehåndtering med Webinar

Personell på mønstringslister som er ansvarlig for passasjerenes sikkerhet i nødsituasjoner. Godkjenning STCW-78 med tillegg Manila 2010.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Kristiansand
Kr 3 470,-
Oslo
Kr 3 470,-
Trondheim
Kr 3 470,-
Oppdatering Passasjer- og krisehåndtering med Webinar (MBS1162)

MålgruppePersonell på mønstringslister som er ansvarlig for passasjerenes sikkerhet i nødsituasjoner.
Godkjenning STCW-78 med tillegg Manila 2010.

MålsetningGi deltakerne kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon.

Temaene som dekkes av kurset inkluderer:

  • Ulykkespotensiale
  • Håndtering av personer som trenger spesiell assistanse.
  • Faktorer som påvirker menneskelig atferd.
  • 8 praktiske øvelser.

  • Alarminstruks og sikkerhetsplan.
  • Effektiv kommunikasjon og krisekommunikasjon.
  • Bruk av interne- og eksterne ressurser.

  • Aspekter ved ledelse av folkemengder.
  • Stress og stressmestring.
  • Effektiv ledelse i nødssituasjoner.

KursinnholdDag 1 – Webinar
Dag 2 – Kurssenteret du er påmeldt.

Kurset inneholder foredrag, gruppearbeid, praktiske øvelser/mønstring. Etter endt undervisning avholdes sertifikatgivende eksamen i henhold til STCW A-V/2.

ForkunnskapskravGyldig kursbevis (dvs ikke eldre enn 5 år) for Passasjer- og Krisehåndtering eller dokumentasjon fra rederi på vedlikeholdt kompetanse ombord i løpet av de 5 siste år.

EksamenSkriftlig test med gitte svaralternativ.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
2 dager
Gyldighet
Godkjent av
Norsk Olje og Gass