STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for Sjøfolk med E-læring


STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for Sjøfolk med E-læring

Kurset kalt tidligere IMO50/IMO60. Dette er obligatorisk kurs for sjøfolk som skal tjenestegjøre med plikter i en beredskaps- eller sikkerhetsfunksjon om bord. Vi har kurset i Bergen, Stavanger, Kristiansand, Oslo og Trondheim.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Bergen
Kr 11 500,-
Kampanjepris
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Kristiansand
Kr 18 588,-
Kampanjepris
Juli 2024
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Oslo
Kr 20 895,-
Kampanjepris
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Trondheim
Kr 19 525,-
Kampanjepris
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for Sjøfolk med E-læring (MBSBLE030)

MålgruppeKurset for deg som skal jobb på båt/skip, obligatorisk for å bli rustet for jobb til sjøs. Få kunnskap om nødsituasjoner på fiskefartøy, og i stand til å ivareta egen og kollegers sikkerhet. Maritim Industri.

MålsetningHovedmålet med kurset er å tilegne deltakerne kunnskap om ulike nødsituasjoner som kan oppstå på skip, og gjøre dem i stand til å ivareta sin egen, sine kollegers og passasjerens sikkerhet. Det legges stor vekt på det forebyggende arbeidet gjennom fokus på gode arbeidsrutiner og holdninger i forhold til de regler og prosedyrer som gjelder, slik at riktige tiltak kan iverksettes for å unngå skader på mennesker, materiell og miljø. Det er videre en viktig målsetning å tilegne deltageren teoretiske og praktiske kunnskaper innen:

  • Brann og brannbekjempelse.

  • Førstehjelp

  • Bruk av rednings- og evakueringsmidler.

Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til sikkerhetsarbeid, samt forståelse for det sosiale og fysiske arbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid og fritid.

Kursinnhold

  • STCW tabell A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker.
  • STCW tabell A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp.

  • STCW tabell A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslukking.
  • STCW tabell A-VI/1-4 Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø.

ForkunnskapskravVed påmelding vil deltaker motta en lenke til e-læring som må gjennomføres før oppstart på senteret.

EksamenSkriftlig.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
8 timer E-læring og 3 dager på senter
Gyldighet
5 år
Godkjent av
Sjøfartsdirektorat