STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for Sjøfolk med E-læring


STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for Sjøfolk med E-læring

Obligatorisk kurs for sjøfolk som skal tjenestegjøre med plikter i en beredskaps- eller sikkerhetsfunksjon om bord. Vi har kurset i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim.

When do you want to take the course? Choose a date to sign up.
RelyOn Nutec
Bergen
NOK 18 788,-
June 2023
August 2023
September 2023
October 2023
November 2023
December 2023
Kristiansand
NOK 18 788,-
June 2023
July 2023
August 2023
September 2023
October 2023
November 2023
December 2023
Oslo
NOK 21 095,-
June 2023
August 2023
September 2023
October 2023
November 2023
December 2023
Trondheim
NOK 19 725,-
June 2023
July 2023
August 2023
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for Sjøfolk med E-læring (MBSBLE030)

Target GroupMaritim Industri.

ObjectiveHovedmålet med kurset er å tilegne deltakerne kunnskap om ulike nødsituasjoner som kan oppstå på skip, og gjøre dem i stand til å ivareta sin egen, sine kollegers og passasjerens sikkerhet. Det legges stor vekt på det forebyggende arbeidet gjennom fokus på gode arbeidsrutiner og holdninger i forhold til de regler og prosedyrer som gjelder, slik at riktige tiltak kan iverksettes for å unngå skader på mennesker, materiell og miljø. Det er videre en viktig målsetning å tilegne deltageren teoretiske og praktiske kunnskaper innen:

  • Brann og brannbekjempelse.

  • Førstehjelp

  • Bruk av rednings- og evakueringsmidler.

Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til sikkerhetsarbeid, samt forståelse for det sosiale og fysiske arbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid og fritid.

Course Contents

  • STCW tabell A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker.
  • STCW tabell A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp.

  • STCW tabell A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslukking.
  • STCW tabell A-VI/1-4 Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø.

PrerequisitesVed påmelding vil deltaker motta en lenke til e-læring som må gjennomføres før oppstart på senteret.

ExaminationSkriftlig.

Language course
Norwegian
Duration
3 dager + 10 timer E-læring
Validity
5 years
Approved by
Norwegian Maritime Authority