STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for Sjøfolk med E-læring


STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for Sjøfolk med E-læring

Obligatorisk kurs for sjøfolk som skal tjenestegjøre med plikter i en beredskaps- eller sikkerhetsfunksjon om bord. Vi har kurset i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim.

When do you want to take the course? Choose a date to sign up.
RelyOn Nutec
Bergen
NOK 11 500,-
KKampanjepris
March 2024
April 2024
May 2024
June 2024
July 2024
August 2024
September 2024
Kristiansand
NOK 18 588,-
KKampanjepris
March 2024
April 2024
May 2024
June 2024
July 2024
August 2024
September 2024
October 2024
November 2024
December 2024
Oslo
NOK 20 895,-
KKampanjepris
March 2024
April 2024
May 2024
July 2024
August 2024
September 2024
October 2024
November 2024
December 2024
Trondheim
NOK 19 525,-
KKampanjepris
March 2024
April 2024
May 2024
June 2024
July 2024
August 2024
September 2024
October 2024
November 2024
December 2024
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for Sjøfolk med E-læring (MBSBLE030)

Target GroupMaritim Industri.

ObjectiveHovedmålet med kurset er å tilegne deltakerne kunnskap om ulike nødsituasjoner som kan oppstå på skip, og gjøre dem i stand til å ivareta sin egen, sine kollegers og passasjerens sikkerhet. Det legges stor vekt på det forebyggende arbeidet gjennom fokus på gode arbeidsrutiner og holdninger i forhold til de regler og prosedyrer som gjelder, slik at riktige tiltak kan iverksettes for å unngå skader på mennesker, materiell og miljø. Det er videre en viktig målsetning å tilegne deltageren teoretiske og praktiske kunnskaper innen:

  • Brann og brannbekjempelse.

  • Førstehjelp

  • Bruk av rednings- og evakueringsmidler.

Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til sikkerhetsarbeid, samt forståelse for det sosiale og fysiske arbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid og fritid.

Course Contents

  • STCW tabell A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker.
  • STCW tabell A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp.

  • STCW tabell A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslukking.
  • STCW tabell A-VI/1-4 Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø.

PrerequisitesVed påmelding vil deltaker motta en lenke til e-læring som må gjennomføres før oppstart på senteret.

ExaminationSkriftlig.

Language course
Norwegian
Duration
8 hours E-learning and 3 days at the center
Validity
5 years
Approved by
Norwegian Maritime Authority