STCW Kombi Oppdatering skipsoffiserer og Medisinsk behandling med e-læring


Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Bergen
Kr 18 970,-
Mars 2023
Ingen kursdatoer!
April 2023
Mai 2023
Juni 2023
Kristiansand
Kr 18 970,-
April 2023
Juni 2023
Oslo
Kr 22 380,-
Trondheim
Kr 21 420,-
Mars 2023
Ingen kursdatoer!
Mai 2023
Juni 2023
Vis alle kursdatoer
STCW Kombi Oppdatering skipsoffiserer og Medisinsk behandling med e-læring (MBSBLE007)

MålgruppeDekksoffiserer som skal ha nytt kompetansesertifikat og skal vedlikeholde STCW videregående sikkerhetsopplæring hvert 5. år.

MålsetningOppdatere forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd. Ved fullført, kurs skal deltakerne ha vedlikeholdt og oppdatert kunnskaper og ferdigheter innen:

 • Brannledelse.
 • Sjøredning.

 • Medisinsk førstehjelp.
 • Medisinsk behandling.

I tillegg repeteres de grunnleggende kunnskapene innen brannvern, førstehjelp og redningsteknikker.

KursinnholdKursets innhold er i henhold til STCW -kodens tabeller:

 • A-VI/2-1
 • A-VI/1-1

 • A-VI/3
 • A-VI/1-2

 • A-VI/4-1
 • A-VI/1-3

 • A-VI/4-2

*Approved according to STCW-78 with later amendments (Manila 2010).

ForkunnskapskravVideregående sikkerhetsopplæring regel VI/2 nr.1, VI/3 og VI/4 nr.1. Samt Medisinsk behandling 40 timer VI/4 nr.2. Dette skal dokumenteres ved gyldig kompetansesertifikat for offiserer eller gyldig kursbevis på videregående sikkerhetskurs. Hvis kompetansen er utgått må det dokumenteres 12 måneders fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for offiserer Dette beregnes 5 år tilbake fra kursets oppstartdato.

EksamenKrav til praktisk gjennomføring av alle øvelser i henhold til mål. Avsluttende skriftlig test for hvert emne.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
2d E-læring og 3d på senter
Gyldighet
5 år
Godkjent av
Sjøfartsdirektorat